INICI / Miembro / Antoni Sureda Bonnin

Antoni Sureda Bonnin

Claustre de Professors, Comissions, INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR GRUP A, INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR GRUP B, INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ GRUP A, Membre comissió FP, Tutors
Departament d'Instal·lació i Manteniment
Diplomat en la Marina Civil
Tutor de Grup: 2n Calor