INICI / Miembro / Silvia Ripoll Miralles

Silvia Ripoll Miralles

Claustre de Professors, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP A, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP B, Tutors
Departament d'Electricitat - Electrònica
 

S I L V I A