INICI / Miembro / Raquel Sogo López

Raquel Sogo López

Claustre de Professors
Departament de Matemàtiques
Llicenciada en Ciències Matèmatiques