INICI / Miembro / Pere Yern Juan

Pere Yern Juan

Claustre de Professors, Consell Escolar, ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS GRUP B, Equip Directiu, Tutors
Departament de Manteniment de Vehicles Autopropulsats
Tècnic Superior en Automoció
Cap d'Estudis Adjunt (FP)
Tutor de electromecànica de vehicles automòbils GRUP B