INICI / Miembro / Joan Planells Cardona

Joan Planells Cardona

2n Batx B, 2n ESO A, 2n ESO B, 3r ESO A, 3r ESO B, 3r ESO C, 3r ESO PMAR, 4T ESO C, Claustre de Professors, Consell Escolar, Representants dels professorat
Departament de Tecnologia
Enginyer Tècnic Industrial
Representant dels professorat