INICI / Miembro / María Vidal Bañuls

María Vidal Bañuls

Claustre de Professors, Consell Escolar, Equip Directiu, INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS GRUP A, INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS GRUP B
Departament de Formacio i Orientació Laboral
Llicenciada en Dret
Cap d'estudis