INICI / Miembro / Joan Josep Torres Torres

Joan Josep Torres Torres

2n Batx B, Claustre de Professors, Consell Escolar, Equip Directiu
Departament de Llengua Catalana
Llicenciat en Filosofia i Lletres
Secretari del Equip Directiu