INICI / Miembro / José Luis Campos Giménez

José Luis Campos Giménez

Claustre de Professors, Comissions, INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR GRUP B, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES GRUP B, INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ GRUP A, Membre comissió FP, Tutors
Departament d'Electricitat - Electrònica, Departament d'Instal·lació i Manteniment
Enginyer Industrial, Grau en Enginyeria Informàtica
Tutor de Grup: 1r Frigorífiques i de Climatització