INICI / Miembro / Cesáreo Romero Bastante

Cesáreo Romero Bastante

Claustre de Professors, Comissió FP, Comissions, Consell Escolar, Equip Directiu, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES GRUP A, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP B
Departament d'Electricitat - Electrònica
Tècnic Especialista en Electrònica
Caps d'Estudis d'FP