INICI / Miembro / Catalina Serra Garcia

Catalina Serra Garcia

1r ESO C, 2n ESO A, 2n ESO C, 3r ESO A, 3r ESO B, Claustre de Professors, Tutors
Departament de Llengua Catalana
Llicenciada en filologia catalana
Tutora grup: 3r ESO B