INICI / Miembro / Catalina Roig Tur

Catalina Roig Tur

1r Batx A, 2n Batx A, 3r ESO A, 3r ESO B, 3r ESO C, Claustre de Professors, Tutors
Departament de Llengües Estrangeres
Llicenciada en Filologia Anglesa
Tutor de Grup: 1r Batx A