INICI / Miembro / Ma. del Carmen Juan Ferrer

Ma. del Carmen Juan Ferrer

Claustre de Professors, Comissions, ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS GRUPO A, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES GRUP A, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES GRUP B, INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ GRUP A, Membre Comissió Riscos Laborals, SERVEIS EN RESTAURACIÓ GRUP A, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP A, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP B
Departament de Formacio i Orientació Laboral
Llicenciada en Sociologia