INICI / Miembro / José Carlos Macia Mora

José Carlos Macia Mora

Claustre de Professors, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES GRUP A, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP B, Tutors
Departament d'Electricitat - Electrònica
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Tutor de Grup: 1r IEA