INICI / Miembro / Gabriel Martí Capell

Gabriel Martí Capell

Claustre de Professors, Consell Escolar, Representants dels professorat, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP A, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS GRUP B, Tutors
Departament d'Electricitat - Electrònica
Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Representants dels professorat Tutor de Grup: 1r STI