INICI / Notícies / Sol·licitud de comptes d’usuari de Gestib

Sol·licitud de comptes d’usuari de Gestib

Les famílies podeu sol·licitar l’accés al GestIB, enviant un correu electrònic a secretaria@iesisidormacabich.es, indicant:
– Nom i llinatges
– Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat
– Número de telèfon mòbil
– Escrit d’autorització per crear un compte d’usuari per accedir al GestIB (podeu descarregar aquí el model).
Una vegada rebuda la sol·licitud i tramitada, rebreu un correu electrònic amb la contrasenya, que s’haurà de canviar en un termini de 24 hores, sinó s’haurà de tornar  a sol·licitar.
Per reactivar la contrasenya es pot fer a  l’apartat de la pàgina web del Xestib, «He oblidat contrasenya» i introduir les dades personals de la persona que sol·licita l’accés (no del fill/a).
A la sol·licitud telemàtica han de consignar les mateixes dades personals i correu electrònic que es van aportar a la matrícula de l’alumne/a. En cas contrari, no es podrà tramitar.
Si el fill/a és major d’edat, els pares no poden sol·licitar el compte d’usuari.