INICI / Notícies / Sol·licitud de comptes d’usuari de Gestib

Sol·licitud de comptes d’usuari de Gestib

QUI HA DE SOL.LICITAR L’ACCÉS?
La sol·licitud d’accés l’han de fer els pares/mares/tutors/turores que no estiguin donats d’alta al sistema.
Les famílies podeu sol·licitar l’accés al GestIB, enviant un correu electrònic a secretaria@iesisidormacabich.es, indicant:
– Nom i llinatges
– Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat
– Número de telèfon mòbil
– Escrit d’autorització per crear un compte d’usuari per accedir al GestIB (podeu descarregar aquí el model).
Una vegada rebuda la sol·licitud i tramitada (es gestiona inmediatament), rebreu un sms del sistema amb un enllaç per obtenir la contrasenya, que s’haurà de canviar en un termini de 24 hores, sinó s’haurà de tornar  a sol·licitar.
SI JA TENIM USUARI I NO RECORDAM LA CONTRASENYA?
Per reactivar la contrasenya es pot fer a  l’apartat de la pàgina web del Gestib, «He oblidat contrasenya» i introduir les dades personals de la persona que sol·licita l’accés (no del fill/a). Si per algun motiu no es pot reiniciar, el programa us dirà de contactar amb el centre, en aquest cas contactau amb nosaltres al correu anterior.
A la sol·licitud telemàtica han de consignar les mateixes dades personals i correu electrònic que es van aportar a la matrícula de l’alumne/a. En cas contrari, no es podrà tramitar.
Si el fill/a és major d’edat, els pares no poden sol·licitar el compte d’usuari.
 Gràcies per la vostra col·laboració