iaqse

– Competència matemàtica (aplicades castellà)
– Competència matemàtica (aplicades català)
– Competència matemàtica (acadèmiques castellà)
– Competència matemàtica (acadèmiques català)
– Competència en llengua catalana
– Competència en llengua castellana
– Competència social i cívica (català)
– Competència social i cívica (castellà)
– Enllaç al qüestionari