INICI / ESTUDIS / Batxillerat

Batxillerat

1r Batxillerat

1ER BAT A

TUTOR

Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares:acastro@iesisidormacabich.es
Carolina Riera CardonaAtenció a pares i mares: criera@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: cperello@iesisidormacabich.es
Conxa Roselló RamónAtenció a pares i mares: crosello@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mserna@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares:csogo@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es

1ER BAT B

TUTOR

Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mserna@iesisidormacabich.es

Els alumnes promocionen del primer al segon del batxillerat quan hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

En tot cas, s’han de matricular al segon curs de les matèries pendents de primer. El centre, a través dels departaments didàctics, i mitjançant un Programa de reforç de matèries pendents que inclou els mateixos apartats que el programa de reforç de la ESO, organitzarà les activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents. Aquest programa s’inclourà en les programacions docents dels departaments corresponents.

2n Batxillerat

2N BAT A

TUTOR

Catalina Roig TurAtenció a pares i mares: Dimecres 8:55 a 9:50croig@iesisidormacabich.es
Conxa Roselló RamónAtenció a pares i mares: crosello@iesisidormacabich.es
Edelmiro Fernández OteroAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50efernandez@iesisidormacabich.es
José Manuel Vázquez CoraAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55jmvazquez@iesisidormacabich.es
Lali Grau SepúlvedaAtenció a pares i mares:egrau@iesisidormacabich.es
María Vidal BañulsAtenció a pares i mares:mvidal@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: mbalbastre@iesisidormacabich.es
Nélida Marí FerrerAtenció a pares i mares: nmari@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares:ncardona@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares:csogo@iesisidormacabich.es
Sandra Ribas CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sribas@iesisidormacabich.es

2N BAT B

TUTOR

Edelmiro Fernández OteroAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50efernandez@iesisidormacabich.es

 Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos del batxillerat.

 Els alumnes que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o de tècnic dels ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries de llengua catalana i literatura I i II i les matèries generals del bloc d’assignatures troncals de la modalitat de batxillerat que hagin triat en el centre, obtenen el títol de batxiller.