Pla de Convivència

Pla de Convivència. Aquest document, elaborat per cada centre, és l’instrument que ha de facilitar la plena convivència entre tot l’alumnat, professorat i pas del centre.