Impresos Matricula

DOCUMENTS MATRÍCULA CURS 2021-22

Matrícula TELEMÀTICA (alumnat del centre ESO/BTX/FP)
Instruccions per a la matrícula TELEMÀTICA alumnat del CENTRE
Matrícula PRESENCIAL (ALUMNAT NOU-Admissió i trasllats de qualsevol curs ESO/BATX7FP)
Instruccions matrícula PRESENCIAL alumnat NOU
Impresos de matrícula ESO
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Impresos de matrícula BTX
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Imprès de matrícula FP
Informació Transpost Escolar
Imprès accord pares matrícula
Imprès autorització progenitor absent
Informació drets imatge