Llibres de text curs 2021-22

3r d’ESO

4t d’ESO

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

1r i 2n d’ESO utilitzaran els chromebooks.