Admissió FP Curs 2021-22 (Setembre)

Per sol·licitar una plaça de Formació Professional per al proper curs (Procés d’Admissió), s’ha de fer telemàticament, del 1 al 7 de setembre, a la web de Formació Professional al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_proces_dadmissio_curs_2021-2022_/

El menú de l’esquerra us indicarà que us trobau al punt “FP PRESENCIAL: Informació del Procés d’admissió Curs 2021/2022”. Llegiu tota la informació. 

Aquí podreu fer la sol·licitud a “Tràmit d’Admissió”. Aquesta es pot fer, si estau donats d’alta en algun d’aquests dos mètodes d’autenticació:

  • Usuari GestIB
  • Autenticació mitjançant Cl@ve

Convindria, doncs, que us donàssiu d’alta en algun d’aquests sistemes. Per això, llegiu el punt “FP PRESENCIAL: Tasques prèvies Admissió d’FP 2021”, immediatament a continuació de l’anterior, del mateix menú de l’esquerra.

SOL·LICITUT AMB USUARI AUTENTIFICAT: Si utilitzau algun d’aquests mètodes d’autentificació, el tràmit és completament telemàtic. Només haureu d’enviar còpia del justificant del tràmit efectuat per correu electrònic a admissiofp@iesisidormacabich.es . També ens haureu d’enviar qualsevol altre document que s’hagi de presentar (per exemple, el document d’incorporació a una FP Bàsica).

SOL·LICITUD ANÒNIMA: Però extraordinàriament, el sistema també us deixa fer el tràmit de forma Anònima”. En aquest cas, en acabar, haureu de presentar el justificant i la documentació presencialment al centre.

Així mateix, podeu utilitzar el correu electrònic de més amunt per a qualsevol dubte que tengueu.