INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

Cicles Formatius de Grau Mitjà

2000 Hores

Dilluns a divendres, entre les 15:15 i les 21:25 hores.

CAP DE DEPARTAMENT

[show-team ids=’1616′ relation=’AND’ url=’active_new’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,social,email,telephone,smallicons,name’]

Descripció del Curs

Aquest cicle habilita per a presentar-se a l’exàmen per obtindre el carnet profesional d’instal·lacions tèrmiques en edificis (cpite), amb aquest cicle conjuntament amb el cicle d’instal•lacions frigorífiques i de climatització s’obté directament el carnet professional en instal•lacions tèrmiques d’edificis (RITE).

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

IMA040_2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:
UC0114_2: Muntar instal·lacions de refrigeració comercial i industrial.

UC0115_2: Mantenir instal·lacions de refrigeració comercial i industrial.

IMA369_2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

UC1158_2: Muntar instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

UC0115_2: Mantenir instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

  • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
  • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
  • Haver superat un programa de FPB.

EL CICLE TÉ UNA DURADA DE 2000 HORES I S’ORGANITZA EN 10 MÒDULS PROFESSIONALS
QUE S’IMPARTEIXEN EN DOS ANYS
1er Curs
1. -Màquines i equips tèrmics
2. -Tècniques de muntatge d’instal·lacions
3. -Instal·lacions elèctriques i automatismes
4. -Formació i orientació laboral
5. -Empresa i iniciativa emprenedora
2on Curs
1. -Configuració d’instal·lacions de fred i climatització
2. -Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial
3. -Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials
4. -Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització,ventilació i extracció
5. -Formació en centres de treball
SI ES TÉ EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D’INSTAL·LACIONS PRODUCCIÓ DE CALOR QUE
S’OFERTA DE MANERA ROTATIVA AL NOSTRE INSTITUT AQUEST CICLE ES POT COMPLETAR
EN UN ANY
EL CICLE S’IMPARTEIX A L’IES ISIDOR MACABICH ENHORARI DE TARDA: DE 15:15 a 21:25.

Empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els sectors del fred comercial, del fred industrial i de climatització tant en el sector de l’edificació i obra civil com en el sector industrial.

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.