AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

Cicles Formatius de Grau Superior

2000 Hores

Dilluns a Divendres, entre les 15:15 i les 21:25 hores.

CAP DE DEPARTAMENT

[show-team ids=’1551′ relation=’AND’ url=’active_new’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,social,email,telephone,smallicons,name’]

Descripció del Curs

Programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució.

Programar i oferir viatges combinats i altres serveis turístics complexos que s’adeqüin en qualitat, temps i preus a les demandes del client.
Programar i oferir serveis per a congressos, convencions, fires i altres esdeveniments, que es s’adeqüin a les expectatives i necessitats i expectatives del client.
Assessorar i proposar al client diferents alternatives de serveis turístics i anàlegs, interpretant les seves sol·licituds i calibrant les seves necessitats, per cobrir les seves expectatives.
Reservar els drets d’ús de serveis i productes turístics, calculant les tarifes a aplicar, emetre els bons i documents de confirmació dels mateixos.
Posar en funcionament un servei postvenda aparellat a l’oferta i atendre el client per donar resposta a les seves sol·licituds i/o reclamacions assegurant la seva satisfacció i la qualitat dels serveis.
Desenvolupar tasques d’administració per complir els requisits legals, econòmics i empresarials, incloent operacions de facturació, cobraments i pagaments per així poder liquidar econòmicament amb clients i proveïdors.
Aquests Ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Pots accedir a un Cicle de Grau Superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

ACCÉS DIRECTE:

 • Estar en possessió del Titol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxiller.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxiller experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)*
 • *Sempre que la demanda de places en Cicles Formatius de Grau Superior superi l’oferta, les Administracions educatives podran establir procediments d’admissió al centre docent, seguint les condicions que el Govern determini reglamentà
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadè
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA (si no es té algun dels requisits anteriors)

 

 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
MÒDULS HORES
Estructura del mercat turístic 100
Protocol i relacions públiques 110
Màrqueting turístic 150
Destinacions turístiques 180
Recursos turístics 110
Anglès 130
Formació i orientació laboral

Horari reservat pel mòdul impartit en anglès

90

90

Gestió de productes turístics 100
Venta de serveis turístics 130
Direcció d’entitats d’intermediació turística 140
Segona llengua estrangera 130
Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat pel mòdul impartit en anglès

60

40

Formació en centres de treball 400
Projecte de gestió d’entitats d’intermediació turística 40

Treballar: En el sector turístic, en el subsector de les agències de viatges minoristes, majoristes i majoristes-minoristes, així com en les agències especialitzades en recepció i esdeveniments, a les àrees de:

 • Administració.
 • Reserves.
 • Producte.
 • Venda de serveis/productes turístics i esdeveniments
 • Cap/a de oficina d’agència de viatges.
 • Cap/a de departament en agència de viatges.
 • Agent de viatges.
 • Consultor/a de viatges.
 • Organitzador/a de esdeveniments.
 • Venedor/a de serveis de viatge i viatges programats
 • Promotor/a comercial de viatges i serveis turístics.
 • Empleat/a de el departament de «booking» o reserves.
 • Altres Cicles de Formació Professional de Grau Superior de la mateixa Família Professional amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals d’acord a la normativa vigent
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions segons la normativa vigent
 • Cursos d’especialització professional