INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

Cicles Formatius de Grau Mitjà

2000 Hores

Dilluns a divendres, entre les 08:55 i les 15:00 hores

CAP DE DEPARTAMENT

[show-team ids=’1532′ relation=’AND’ url=’active_new’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,social,email,telephone,smallicons,name’]

Descripció del Curs

Aquest professional exerceix la seva activitat en microempreses i en empreses petites i mitjanes, majoritàriament privades, a les àrees de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics, bé per compte propi o aliena.

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Instal·lador d’antenes.
 • Instal·lador de sistemes de seguretat.
 • Tècnic en xarxes locals i telemàtica.
 • Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals.
 • Instal·lador de telefonia.
 • Instal·lador muntador d’equips telefònics i telemàtics.
 • Tècnic en instal·lacions de so.
 • Instal·lador de megafonia.
 • Instal·lador mantenedor de sistemes domòtics.
 • Tècnic instal·lador mantenedor d’equips informàtics.

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

Descarregar Diptic