AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial

Cicle Formatiu de Grau Superior

2000 Hores

Dilluns a divendres, entre les 15:15 i les 21:25 hores

CAP DE DEPARTAMENT

[show-team ids=’1532′ relation=’AND’ url=’active_new’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,social,email,telephone,smallicons,name’]

Descripció del Curs

Desenvolupar, a partir d’especificacions tècniques els sistemes de telecomunicació (telefonia, ràdio i TV), informàtics (monousuari, multiusuari, telemàtic) i de producció audiovisual, assegurant operativitat i qualitat dels serveis tècnics que presten en unes condicions de normalització i evolució tecnològica característiques del sector.

Coordinar i supervisar l’execució i el manteniment dels sistemes, optimitzant els recursos humans i mitjans disponibles, amb la qualitat requerida, en les condicions de seguretat i de normalització vigents i amb els costos acordats.

Pots accedir a un Cicle de Grau Superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

ACCÉS DIRECTE:

 • Estar en possessió del Titol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxiller.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxiller experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)*
 • *Sempre que la demanda de places en Cicles Formatius de Grau Superior superi l’oferta, les Administracions educatives podran establir procediments d’admissió al centre docent, seguint les condicions que el Govern determini reglamentà
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadè
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

 

ACCÉS MITJANÇANT PROVA (si no es té algun dels requisits anteriors)

 

 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.

 

El títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin.

 • Diplomat en màquines navals
 • Diplomat en navegació marítima
 • Diplomat en òptica i optometria
 • Diplomat en radioelectrònica naval
 • Arquitecte tècnic
 • Enginyer tècnic aeronàutic (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic agrícola (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en disseny industrial
 • Enginyer tècnic forestal (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic industrial (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en informàtica (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en mines (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic naval (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en obres públiques (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en telecomunicacions (totes les especialitats)
 • Enginyer en telecomunicacions.
 • Llicenciat en física.
 • Llicenciat en matemàtiques.